Nieuwe methode

KLANK EN VORM

Een nieuwe taal vraagt om een nieuwe methode. Poëzie heeft meer dan enige andere kunst aandacht voor de schoonheid en structuur van de woorden. In deze ‘bundel’ zijn 27 gedichten opgenomen die eenvoudig van taal en structuur zijn. De versjes komen eerst in het klankgeheugen terecht. Aan de hand van de associaties in Vortoj en Regloj stel je een eigen woordenlijst samen. Deze hebben 60 % meer kans om in het geheugen te worden opgenomen.

Door het lezen en memoreren van een kort gedicht worden  klanken en woorden spelenderwijs  in het geheugen opgenomen. Waar in de meeste methode het accent ligt op schrijfwijze en grammatica ligt hier de nadruk op klank en associatie. Door de plaatsing van de woorden binnen veel witruimte wordt opname in het beeldgeheugen vergemakkelijkt.

Doe jezelf het plezier om een eenvoudig  gedicht uit het hoofd te leren en in de nieuwe taal om te zetten. De gevoels kant van ons brein wordt aangesproken.  De rechterzijde  waar ons analytisch vermogen zich bevindt  registreert de  toepassing van de taalregels. Beide kanten worden geactiveerd en ondersteunen elkaar.

Houd per week bij wat je geleerd hebt en zet je bevindingen in het contactformulier. De methode is nog in ontwikkeling en jouw ervaringen gaan mede de verdere uitwerking bepalen. Na een halfjaar wacht je een grote en een kleine beloning: je hebt de internationale taal voor een groot deel onder de knie en … over de kleine beloning ontvang je nog bericht. Dank en veel plezier.

.