28. Tomas Tranströmer

© Tomas Tranströmer

Uit: Samlade dikter 1954-1996

Uitgever: Albert Bonniers Förlag, Stockholm, 2001

De Zweedse dichter Tomas Tranströmer (1931) behoort tot de meest vertaalde dichters ter wereld. Zijn gedichten verschenen in niet minder dan 46 talen. Zijn invloed op met name de Amerikaanse poëzie is groot geweest. De reden voor deze populariteit moet vooral gezocht worden in zijn hoogst originele beeldspraak die keer op keer een nieuw licht op de wereld werpt.

Zijn gedichten spelen zich af in een grensgebied, vaak tussen waken en dromen. Scherp geobserveerde beelden worden tegenover elkaar geplaatst waardoor er, als tussen de polen van een elektrisch veld een spanning ontstaat waarin het onzegbare met scherpe contouren wordt gesuggereerd. Tranströmer debuteerde in 1947 en publiceert met tussenpozen van soms wel tien jaar een nieuwe bundel. In 2011 kreeg hij de Nobelprijs voor literatuur. bron: piw.