08 Arthur Rimbaud.

Jean Nicolas Arthur Rimbaud, begon hij op 15 jarige  leeftijd te schrijven Hij  verliet school en huis vanwege problemen met zijn stiefmoeder en vertrok naar  Parijs.

Nicolas Arthur Rimbaud, ekverkis poezig en la aĝo de 15 jaroj. Li forlasis lernejon kaj hejmon pro problemoj kun sia duonpatrino kaj foriris al Parizo.

In lettre du voyant 1871 schreef hij over het dichterschap:

“Ik zeg dat iemand een ziener moet zijn, zichzelf een ziener moet maken. De dichter laat zich zien door lange, wonderbaarlijke en rationele ontregeling van alle zintuigen. Elke vorm van liefde, van lijden, van waanzin; hij doorzoekt zichzelf, hij verteert alle gifstoffen in hem en bewaart alleen hun kwintessences […].

Rimbaud had een relatie met Paul Verlaine, die toen al bekend was en aan wie hij enkele gedichten had opgestuurd. Rimbaud hield op met schrijven op 21 jarige leeftijd. Hij reisde  de wereld rond als koopman. Op zijn zevenendertigste overleed hij.  Rimbaud is bekend als vernieuwer  en voorloper van de moderne literatuur, zijn bijdragen aan het symbolisme en voorloper van het surrealisme. Bekende werken: Voyelles 1871, Une saison en enfer, 1873 en Illumations 1874.

Il pleure dans mon coeur

Comme il pleut sur la ville;
Quelle est cette lanqueur
Qui penetre mon coeur?

O bruit doux de la pluie
Par terre et sur ler toits!
Pour un coeur qui s’ennuie
O le chant de la pluie!

Il pleure sans raison
Dans ce coeur qui s’ écoeure
Quoi! nulle trahison?
Ce deuil est sans raison

C’est bien la pire peine
De ne savoir pourquoi,
Sans amour et sans haine
Mon coeur a tant de peine!

Arthus Rimbaud  1844 – 1896

tekening van Verlaine: