17. Dum Karm Psaila

Dum Karm Psaila  (1871- 1961)  geldt algemeen als de bard Van Malta. Hij wordt ook wel de Chaucer van Malta genoemd. Zijn werk is toch niet als patriotisch of nationalistisch aan te merken. Hij gebruikte een traditioneel metrum dat hij vooral in sonnetten op bijzondere verfijnde manier wist te verwerken. (Engelse wiki) Werk van hem  is vertaald in het Frans, Russisch, Arabisch  Engels en Esperanto. (we zijn nog op zoek naar zijn sonnetten)
Lil din l-art ħelwa, l-Omm li tatna isimha, (1)
Ħares, Mulej, kif dejjem Int ħarist: (2)
Ftakar li lilha bil-oħla dawl libbist. (3)
Agħti, kbir Alla, id-dehen lil min jaħkimha, (4)
Rodd il-ħniena lis-sid, saħħa ‘l-ħaddiem: (5)
Seddaq il-għaqda fil-Maltin u s-sliem. (6)
Engelse zangvertaling (René Micallef)
Wacht, Heer , voor altijd, zoals je hebt gedaan en nooit ophoudt,
Dit land, wiens naam we ontvingen, onze moeder, genaamd Moeder.
Je hebt haar gedrapeerd met een licht waarvan de gratie het andere overschrijdt.
Op hen die regeren, soevereine God, schenk begrip,
Geef welzijn aan degenen die werken, grootsheid voor hen die werken,
Maak vast, maak gewoon al onze banden, de vrede die we genieten.
*