02 Danila Stoianova

Danila Stoianova                                        1961 – 1984

In haar eigen land werd haar werk aanvankelijk gecensureerd. Nu is het geschreven op een muur in Leiden. Danila stierf op 23 jarige leeftijd in Parijs. Dit gedicht komt uit de bundel Memory of a dream die in 2003 in het Engels werd vertaald.

En ŝia propra lando ŝia laboro estis komenze  cenzurita. Nun ĝi estas skribita sur muro en Leiden (Nederlando). Danila mortis en Parizo 23 jaronj. Ĉi tiu poemo venas de la kolekto Memoro de sonĝo, kiu estis tradukita en la angla en 2003.

“““““““““““