Home

Welkom bij Lingvo.nu ,

De taal leermethode die u hier aangeboden wordt lijkt twee zaken te verbinden die op het eerste gezicht weinig met elkaar te maken lijken te hebben.                           De poëzie van het vrije vers  en de strengheid van taalregels. De reden dat ze in deze minimal art- taalmethode  toch goed samen lijken te gaan is dat ze beiden in de taal van de eenvoud geschreven zijn.

De taalregels zijn die van de internationale taal Esperanto, de taal die het mogelijk maakt om met mensen van over de hele wereld op een eenvoudig niveau te kunnen communiceren. Deze taal is ontwikkeld volgens het principio de sufico:  een minimum aan regels en volstrekte regelmatigheid. De kern van de methode is een selectie van 27 gedichten die oorspronkelijk in  de verschillende talen van de landen van de EU geschreven zijn.

Voor poezie geldt in het algemeen dat ze vaag of moeilijk kan zijn. Bij de hier gekozen gedichten is het tegendeel het geval. De gedichten laten zich bij eerste lezing goed   begrijpen. Ze zijn geschreven in de taal van alledag en hebben een aansprekend thema.

U leert  per week een gedichtje uit het hoofd en went zo op de meest efficiënte wijze aan klanken en nieuwe woorden. Gebruik de drie toevoegingen onder V (woordjes), Pr. toepassingen en R (regels)  voor een snelle uitbreiding van uw woordenschat en taalvaardigheid. Klik op de naam van de dichter voor het gedicht in de oorspronkelijke taal en enige informatie over de dichter. Start vandaag nog!

Deze methode bevindt zich nog in de experimentele fase. Als u wilt reageren  op de methode en/ of  inhoud kunt u dat op het contactformulier doen.